ZAOKRUŽIVANJE

Prvi projekat sa izrazito političkom konotacijom ispituje ulogu umetnika u funkcionisanju društvenog života time što za polaznu tačku uzima Izbore kao vid društvene odgovornosti. Sačinjen je jedinstveni Zaokruživački spisak i građani pozvani da prisustvuju akciji Zaokruživanja kako bi praktikovali čin ubacivanja u demokratsku rupu. Direktno sa tv ekrana emituje se video rad sa naglašenom ritmičnošću krupnih kadrova ubacivanja papira u otvor koji hipnotišući treba da nagoni Zaokruživače da i sami ponove radnju. Ovim se čin ubacivanja u Zaokruživačku kutiju dovodi u vezu sa seksualnim činom gde sama kutija postaje fetiš demokratije, a politika vid pornografije. Seks ovde dobija višestruko značenje - jebanje gledaoca propagandom na osnovu koje je i sam primoran da mehanički ubacuje u Zaokruživačku kutiju sa besmislenim ishodom. Čin Izbora sveden je na apsurd i sadržajem Zaokruživačkih listića gde na svakom stoji jedinstvena kombinacija brojeva sa decimalama koje treba Zaokružiti na celi broj čime se jednostavna matematička radnja dovodi u vezu sa mehaničkim činom Biranja. Zaokruživačko mesto smešteno je u Tišini privatnog prostora, a zatim i javno u galerijskom prostoru.

Zaokruživanje, 2014, privatan prostor
Zaokruživanje, 2014, Novi prostor, SKC

<iframe width="900" height="549" src="https://www.youtube.com/embed/aI-5CjOy5Pc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>