UMETNOST BEZ PREDUMIŠLJAJA

UMETNOST BEZ PREDUMIŠLJAJA je projekat u okviru kojeg su predstavljeni ljudi i projekti izvedeni bez umetničkih namera, bez prethodnog umišljaja. Različita koherentna delanja koja su nama interesantna biće predstavljena na ovom blogu uz objašnjenje koje dobijamo od samog sagovornika, navodeći ga da kroz razgovor racionalizuje svoj postupak. Ovaj blog ne treba shvatiti kao promociju amatera, već kao predstavljanje postupaka i rezutata delanja ljudi koji nemaju ili nisu imali umetničke pretenzije. Blog tematizuje pitanje o tome da li za umetničko delo treba imati umetničku nameru osobe koja je tvorac dela.

 

Link ka blogu

Jovana Milivojević
Darija Ristić/Ana Leković/
Davor Pavlović
Uroš Jovanović
Mirjana Radovanović
Nevena Bajić
Kristina Damnjanović