ALLES KLAR

Izložba ALLES KLAR neformalne grupe Umetnik* u Gradskoj galeriji Požega predstavlja radove fokusirane na kritiku institucija, hijerarhije i prekarijata, polazeći od institucionalne teorije, odnosno problema u okviru tradicije analitičke estetike.

Izložba se sastoji iz četiri tematski zaokružena segmenta – instalacije A=A, koja kombinuje fotografiju, objekte i tekst, estetike koja se zasniva na faktografskim snimcima Kantove knjige „Kritika moći suđenja“, video-instalacije ALLES KLAR realizovane u saradnji sa čistačicama Akademije likovnih umetnosti u Beču, kao i foto-instalacije Dokaz postojanja spoljašnjeg sveta, koja je deo rada ARTIST IN PROGRESS.

Naslanjajući se na debatu o vizualno nerazlučivim parovima, odnosno parovima “istih” “objekata”, od kojih je jedan “puka stvar”, a drugi umetničko delo, UMETNIK* pomera fokus izložbe sa ontološkog na lingvistički, odnosno društveno-ekonomski aspekt.

Naziv izložbe ALLES KLAR, kako je navedeno, može se posmatrati kao iskaz, ali i kao pitanje, upućujući na (ne)vidljive razlike između proizvoda za istočno i zapadno evropsko tržište, đubreta i umetnosti, kao i homonimnog para Goran.

 

 

Selektovani radovi su prestavljeni i na izložbi Going South u Galeriji Marenci u Lajbnicu (Estetika), kao i na izložbi o istoriji odseka za skulpturu u okviru Rundang-a 2017. u Beču (ALLES KLAR: Incident).

A=A (fotografija, objekat), 2016
A=A i Dokaz postojanja spoljašnjeg sveta
Dokaz postojanja spoljašnjeg sveta (fotografija), 2014/2016
Argument klizave padine i Alles Klar
Alles Klar (video), 2016
Argument klizave padine, Alles Klar i Estetika
Argument klizave padine
Estetika (fotografija), 2014