Šta radi Umetnik?

Šta radi Umetnik? je deo dugoročnog projekta ARTIST IN PROGRESS, kada su članovi grupe započeli studije na Akademiji likovnih umetnosti u Beču, kako bi ispitali zvanične aspekte sticanja STATUSA UMETNIKA.

Rad istražuje neslaganje između toga šta UMETNIK radi i šta UMETNIK "radi", između stvarnih i očekivanih modaliteta "delanja", kako bi finansirali svoj ostanak u Austriji.


Počevši od 2013. UMETNIK* je radio u različitim (prekarnim) oblastima: obezbeđenje, čišćenje i održavanje, pomoćnik u kuhinji, klupski i fotograf na žurkama, dostavljač reklamnog materijala, asistent umetnika. Novac zarađen tokom rada na pomenutim pozicijama treba razumeti kao platu UMETNIKA, budući da naši poslodavci plaćajući za naš rad nisu bili svesni da zapravo finansiraju produkciju našeg "rada".

U tom smislu se dovodi u diskusiju upoređivanje i preklapanje rada i "rada".

 

Projekat je prikazan u kontekstu "UMETNOST & NOVAC", glavne teme IG Bildende Kunst u vezi sa implementacijom umetničkih i izlagačkih honorara u Austriji.

Šta radi Umetnik? 2017/2018, Galerija IG Bildende Kunst, Beč